Wat is het dementieportaal?

Het Dementieportaal van Vierstroom Zorg Thuis is een digitale ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met dementie. Een compacte website met informatie over het ziektebeeld. Maar ook over wat je moet regelen in welke fase van dementie. Bij het ontwikkelen van de website zijn casemanagers dementie betrokken, maar ook de 5 dementienetwerken waarbinnen Vierstroom Zorg Thuis actief is. Ook is per gemeente in het werkgebied een sociale kaart beschikbaar. Die kaart is gefocust op het aanbod voor mantelzorgers van mensen met dementie. Zodat ze zelf de weg kunnen vinden in hun gemeente en niet afhankelijk zijn van een professionele zorgverlener.

Maar ook iemand met beginnende dementie kan zo een beeld krijgen van dementie en wat er mogelijk is. Vierstroom Zorg Thuis wil het portaal ook beschikbaar stellen voor andere informele zorgverleners, zoals dementie-maatjes. Het is een open website die iedereen kan bezoeken, dus ook professionele hulpverleners. Maar de focus ligt op de informele zorgverleners.

Met dit portaal wil Vierstroom Zorg Thuis de mantelzorger meer zelfredzaam en actief maken zodat met hetzelfde aantal casemanagers meer mensen met dementie kunnen worden ondersteund. Ook moet het portaal bijdragen aan de volhoudtijd van de mantelzorger, waardoor opname in een verpleeghuis uitgesteld kan worden.

"Met dit portaal maken we de mantelzorger meer zelfredzaam en actief en kunnen we met hetzelfde aantal casemanagers meer mensen met dementie ondersteunen."

Status van dit project

In juni (2023 )gaat het Dementieportaal online voor de eerste gemeenten in het werkgebied van Vierstroom Zorg Thuis.

De website wordt gepresenteerd onder de vlag “Expertisecentrum Dementie”. Vierstroom Zorg Thuis wil op netwerkniveau alle relevante partijen aan deze website verbinden, zodat informele zorgverleners complete en juiste informatie kunnen vinden in hun gemeente.

Omgaan met dementie is een intensieve en lastige taak. Daarom is een casemanager op consult basis beschikbaar. Dat geeft ook gevoel van rust bij de mantelzorger. En als de thuissituatie erg verslechtert kan een casemanager instappen.

Het Dementieportaal is geschikt voor informele zorgverleners die digitaal vaardig zijn en de Nederlandse taal goed beheersen.