De sleutel ligt in handen van de versnellers en verbinders die de toekomst van morgen vastknopen aan de realiteit van nu.

Namelijk dat een duurzame toekomstige zorg niet kan zonder netwerken.

Waarin professionals, mantelzorgers en andere hulpverleners elkaar horen en samenwerken.

iZi (informele zorg innovatie) wil deze beweging nu op gang brengen.